Close

Các dòng sản phẩm chính của Từ Phương

THUỐC
AUGBACTAM 1G(h/14v)

Hình ảnh của AUGBACTAM 1G(h/14v)
Đơn vị tính : viên
Hoạt chất : AMOXICILLIN,CLAVULANIC
Cách dùng : uống
ĐƠN GIÁ: €6004,00 VNĐ
Thông tin chi tiết Nhận xét