Close

Các dòng sản phẩm chính của Từ Phương

THUỐC
TRIFAMOX 1G

Hình ảnh của TRIFAMOX 1G
Đơn vị tính : viên
Hoạt chất : AMOXICILLIN+SULBACTAM
Cách dùng : uống
ĐƠN GIÁ: €13430,00 VNĐ
Thông tin chi tiết Nhận xét