Close

Các dòng sản phẩm chính của Từ Phương

THUỐC
DOZENI 50MG

Hình ảnh của DOZENI 50MG
Đơn vị tính : viên
Hoạt chất : DIACEREIN50MG
Cách dùng : uống
ĐƠN GIÁ: €6162,00 VNĐ
Thông tin chi tiết Nhận xét