Close

Các dòng sản phẩm chính của Từ Phương

THUỐC
SPINOLAC 25MG(h/20v)

Hình ảnh của SPINOLAC 25MG(h/20v)
Đơn vị tính : viên
Hoạt chất : spironolactone
Cách dùng : uống
ĐƠN GIÁ: €1738,00 VNĐ
Thông tin chi tiết Nhận xét