Close

Các dòng sản phẩm chính của Từ Phương

THUỐC
TILHAZEM 60 MG(h/30v)

Hình ảnh của TILHAZEM 60 MG(h/30v)
Đơn vị tính : viên
Hoạt chất : DILTIAZEM
Cách dùng : uống
ĐƠN GIÁ: €1106,00 VNĐ
Thông tin chi tiết Nhận xét